VvE B-Lofts Timmerplein
Zeilmaker 2 - 72  |  4381 kx  |  Vlissingen

Boek 5 artikel 131 lid 2 burgerlijk wetboek

Benoemen, door de vereniging van eigenaren. met meerderheid van stemmen van de algemene ledenvergadering


Wat doet de VvE

Elke VvE heeft een bestuur. Het bestuur kan bestaan uit één of meer bestuurders. Een oneven aantal heeft de voorkeur: dat is handiger als er gestemd moet worden.

Het bestuur vertegenwoordigt de VvE en voert de besluiten uit die de vergadering van eigenaars heeft genomen. Het bestuur kan worden samengesteld uit de appartementseigenaars zelf, maar er kan ook een externe bestuurder worden aangesteld.
Vaak leidt de voorzitter van het bestuur de ledenvergadering, maar dat hoeft niet. Het is zelfs niet altijd wenselijk. U kunt er ook voor kiezen een voorzitter van de vergadering te benoemen. Dat kan in principe iedereen zijn. De voorzitter leidt de vergadering. Zowel de voorzitter als het bestuur van de vereniging is bevoegd de vergadering bijeen te roepen.
Daarnaast kan een VvE commissies in het leven roepen, zoals een technische commissie, een commissie ‘duurzaam’ of een groencommissie. Een kascommissie is verplicht. Die moet uit twee leden van de VvE bestaan. Deze commissies hebben een controlerende en adviserende functie. Een bijkomend effect kan zijn dat de eigenaars zo meer bij de VvE betrokken raken.


Voorstellen